• BANNER_2

סיור במפעל

המפעל שלנו

יחד עם זאת, לממונה על ניהול איכות הייצור יש למעלה מ-10 שנות ניסיון בניהול ייצור.

F1
F2
F4
F3
about_us2
about_us12

ציוד ייצור

יחד עם זאת, לממונה על ניהול איכות הייצור יש למעלה מ-10 שנות ניסיון בניהול ייצור.

מכונת הפשטה חמה

מכונת הפשטה חמה

מכונת ייבוש

מכונת ייבוש

מכונת הזרקה

מכונת הזרקה

מכונת חיתוך חוטים רב תכליתית אוטומטית

מכונת חיתוך חוטים רב תכליתית אוטומטית

מכונת בדיקת חוטים רב תכליתית

מכונת בדיקת חוטים רב תכליתית

מכונת מסוף סופר אילמת

מכונת מסוף סופר אילמת